naama adv

הסיבות שכדאי לקחת עורך דין תעבורה

נהיגה מופקרת ורשלנית- לא אחת מדובר ברשלנות פושעת- הניעו את משטרת ישראל להגביר את אכיפת חוקי התנועה ולהחמיר את הענישה על הפרתם. ביתר שאת מדובר באי ציות לתמרורים, בנהיגה במהירות העולה באופן קיצוני על המותר בחוק, על נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים ועוד. העונשים בגין כל אחת מהעבירות עלולים להיות קשים ולגבות מחיר בלתי נסבל מהעבריינים (לדוגמה: פסילת רשיון המונעת ולמעשה שוללת מהאדם את האפשרות לחופש תנועה ולניידות בכלל ולפרנסה בפרט).

 אין עבירות קלות

על משמעותה של תת כותרת זו יעיד על עורך דין תעבורה המכיר את החוק לפני ולפנים ויכול להעיד בפניכם כי מדובר בעבירות תנועה כגון נהיגה בשכרות שרשיון מי שנתפס נוהג תחת השפעתה נשלל לאלתר ל30 ימים ואף ליותר, וזאת בנוסף לזימון לבית המשפט. כל עוד קיימת ברירת קנס והעבריין מודה או אינו מודה אבל מסכים לשלם, הנזק המצטבר היחיד עלול להיות בצבירת נקודות חובה, אבל  זימון לבית משפט עלול לקלוע אותו למצב שבו בהעדר ייצוג והגנה של עורך דין תעבורה הוא עלול לקבל עונש קשה.

עורך דין תפקידו להטיל ספק במהימנות הראיות ובקבילותן כדי להטיל ספק סביר בתקפותן של הראיות ולערער את הבסיס להרשעה. זה יכול להיעשות בדרכים שונות כגון: נוהל לא תקין בבדיקת ינשוף שהראתה רמת אלכוהול גבוהה מהקיימת, אי תקינות המכשיר, בדיקת העבר הנקי של החשוד והנאשם.

בשל החומרה שהמשטרה מייחסת לנהיגה במהירות מופרזת היא מפעילה אמצעים טכניים וטכנולוגיים שונים לאיתור החריגה ולאכיפת הנורמה. במקרה של עבירה ראשונה העורך דין יכול להיסמך עליה כנסיבה מקלה לבקשה להתחשבות, כמו גם בקיומה של סיבה מוצדקת למהירות יתר (הבאת יולדת, הצלת חיים ועוד), אי כיול מכשירי המדידה  או אי תקינותן, שימוש לא מדויק ואף שגוי בהם ומשום כך יש מקום להשיג ולערער על עצם הלגיטימיות של  הישענות על בסיס לא מוצק מספיק לביסוס ההרשעה.

עורך דין תעבורה ייצג אתכם במגוון סוגי עבירות כגון דיבור בטלפון בשעת נסיעה,  חציית רמזור באור אדום, נהיגה בפסילה ועוד. דווקא ככל שהעבירה מצויה במקום גבוה יותר במדרג החומרה, כך, בהכרח ובהתאמה, גוברת ההיזקות לשירותיו המקצועיים של עורך בין תעבורה.  לשירותכם עורך דין בעל מוניטין עם הצלחות מוכחות בייצוג נאשמים ובזיכויים.