naama adv

חשיבות עורך דין מקרקעין ברכישת דירה מקבלן

ישנם מקרים בהם זוג או יחידים מחליטים למכור את דירתם הנוכחית ובכסף שיקבלו מהמכירה הם מתכננים לקנות דירה חדשה מקבלן.

במקרה כזה פונים הזוג לחברה קבלנית ורוכשים דירה שאהבו ומתאימה לצרכיהם.

בדרך כלל הזוג ישלם מספר תשלומים, כשהתשלום האחרון אותו הם משלמים לקבלן יהיה לאחר מכירת דירתם הישנה.

ישנם מקרים בהם הקבלן מחליט לקנות את דירתם הישנה של הזוג בהסכם נוסף שנכרת בין הזוג לחברה הקבלנית.

האם מקרה זה הוא בטוח מבחינה כלכלית?

מקרה זה הוא סיכון כלכלי גדול מאוד.

בסיטואציה כזו, ישנם סיכונים שיכולים להיגרם ולהיות בלתי הפיכים. אם החברה הקבלנית נקלעה לקשיים כלכליים, העסקה יכולה להיגרר לידי הפסד כלכלי קשה אם אחד ממרכיביה ייפול.

נפילה כלכלית של חברות קבלניות היא דבר נפוץ ויכול לקרות גם במקרה כזה, רק שאם החברה הקבלנית תיפול במקרה זה הנזק יהיה כפול מכל מקרה רגיל, משום שבעסקה זו החברה הקבלנית היא גם הקונה של הדירה הישנה וגם המוכרת של הדירה החדשה.

אם קרה מצב שבו העסקה היא כמו שהזכרנו לעיל והחברה הקבלנית קרסה בשלב שבו הזוג שילם לחברה את רוב התשלומים על הדירה החדשה שהם רוכשים ונשאר רק סכום אחרון שאותו ישלמו לאחר שימכרו את הדירה הישנה באופן סופי, הסיבוך הכלכלי יהיה בלתי נמנע. לכן מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מקרקעין מקצועי.

מה קורה במצב כזה של הפרת ההסכם על ידי החברה הקבלנית?

החברה הקבלנית לא עמדה בהתחייבות שהתחייבה שתקנה את הדירה הישנה של הזוג ולכן הזוג יכולים לתבוע מעורך הדין של החברה הקבלנית שהבעלות על הדירה הישנה לא תעבור לידי קוניה, החברה הקבלנית.

בהמשך התהליך, הזוג שהיה אמור לצאת מעסקה זו עם דירה חדשה לאחר שמכרו את דירתם, יכולים לתבוע את עורך הדין של החברה הקבלניתשהיה צריך לעמוד לצידם בעת העסקה אך התרשל ולא עמד בתפקידו וכך הם יצאו נפסדים מהעסקה שהייתה צריכה להיות עסקה טובה שתשנה את חייהם ותיטיב עימם.

כתוצאה מכך שעורך הדין של החברה הקבלנית שייצג גם את אנשי החברה וגם את הזוג שביצע עימם את העסקה, ישנם נזקים רבים, בהם נזקים של עוגמת נפש שנגרמת מכך שהזוג היה צריך לקבל דירה חדשה שעליה חלמו והצליח למכור את דירתו הישנה באותה העסקה, נותר ללא דירתם הישנה וללא בעלות על הדירה שהיו צריכים לקנות.

בנוסף ישנם גם נזקים כלכליים. הזוג צריך להיעזר בשירותיו של עורך דין אמין כדי לצאת מסיבוכיו הכלכליים אליהם נכנסו בעל כורחם.

בסופו של דבר בדרך כלל הזוג יקבלו את הזכות על דירתם הישנה ויוכלו למכור אותה שוב.

כדי שלא יקרה מקרה מסוג זה, חשוב מאוד להיעזר בעורך דין שייצג אתכם ויהיה מטעמכם ולא לסמוך על עורך הדין שהחברה הקבלנית מציעה לכם להיעזר בו.