naama adv

כלא 4 – כללים ומידע חיוני

כלא 4 הוא מתקן כליאה צבאי המכונה גם בסיס כליאה 394.כלא זה ממוקם בתוך מחנה צריפים בסמוך לשער ראשון לציון. למעשה מדובר בכלא עמוס יחסית המאופיין באסירים בעלי רישום פלילי אותם שפטו לעונשי מאסר על ידי בתי דין צבאיים. גם עצירים מובלים לכלא 4 אחרי שהם נעצרים, זאת לפני שראו שופט צבאי. אחוז גבוה מהאסירים בכלא 4 נאסרו על עריקות – היעדרות משירות. בממוצע  20% מהאסירים בכלא נאסרו על עבירות משמעת ואחוז קטן יחסית על עבירות סמים, גניבות, עבירות אלימות, אונס ונשק.

אילו מסמכים צריך בגדי להכניס חייל לכלא צבאי?

תעודת חוגר או קצין, תיק רפואי, אישור מפקד יחידה, כשירות למעצר וגיליון התנהגות הם המסמכים הדרושים להכניס חייל או קצין לכלא צבאי.

מה מותר לכלוא להכניס איתו לכלא 4?

פרט לדברים אותם מיד נפרט, כאשר כלוא נכנס אל כלא 4 נפתח לו סוג של חשבון אליו מוזרם מדי יום סכום כסף קבוע, אותו הוא לא יכול להעביר. באמצעות אותו סכום יכול הכלוא לרכוש שתייה, סיגריות וחטיפים. הכלוא יכול להכניס איתו לכלא דברים אישיים כמו למשל תמונות משפחתיות, טבעת נישואין, שעון, טלכרט, ביגוד, מצעים, לבנים, ספרים, מוצרי היגיינה אישית, מסמכים רפואיים, מכונת גילוח ולמעשה כל מוצר שאינו פוגע במשמעת הצבאית והסדר של הכלא.

האם בכלא 4  יש פעילויות?

בבסיס הכליאה כלא 4, יום סדר קבוע ודקדקני. יש מסדרים, ארוחות, מטלות ולמעשה הכל מאוד ברור וכל יום הוא סוג של רוטינה. בנוסף, בכלא הצבאי מתקיימות פעילויות כמו למשל שיעורי חינוך והוראה, סדנאות מכל מיני סוגים, סקירות ואקטואליה, פעילות גופנית, צפייה בטלוויזיה, משחקי חצר ועוד. במהלך היום מתקיימות ספירות בהן סופרים את הכלואים במתקן.

מועדי ביקורים בכלא 4 הם בימים ב׳ ו-ד׳ בשעות 13:00-16:00

האם יש נהלי חופשות בכלא 4?

בכלא אין חופשות פרט למקרים יוצאים מן הכלל בהם מפקד בסיס הכליאה מאשר חופשה. בנוסף, כלוא יכול לקבל אישור לחופשה רק כאשר עונשו חלוט, כאשר הוא ריצה שליש מהעונש שלו ומקיים התנהגות טובה.