naama adv

מהו תחום תפקידו של עורך הדין הצבאי?

עורך דין צבאי מתמחה בדיני המשפט הצבאי ותפקידו הוא לייצג חיילים שנשפטים על עבירות פליליות. ההליך המשמעתי שעוברים חיילים בתוך היחידה לא גורר אחריו רישום באזרחות, אך ההליך הפלילי מלווה ברישום כזה. מכאן שיש חשיבות גדולה למעורבות של עורך הדין הצבאי בשלבים מוקדמים של ההתנהלות מול הגופים האחראיים.

בנוסף, תפקידו של עורך הדין הצבאי הוא להכין את הלקוח לחקירה של מצ"ח. כל משפט פלילי בבית דין צבאי מתחיל בחקירה של משטרה צבאית חוקרת והוא עשוי להימשך זמן רב. חקירה שמתגבשת לכדי ראיות גוררת אחריה הגשת כתב אישום על ידי הפרקליטות הצבאית. התביעה צריכה להוכיח מעל לכל ספק סביר את אשמת החייל ומותר לה להביא עדים ולהציג ראיות וטיעונים, בעוד ההגנה מבוצעת על ידי הסנגור כדי לעורר ספק שיוביל לזיכוי.

מי זקוק לשירותיו של עורך דין צבאי?

באופן עקרוני, כל אדם שקשור באופן כלשהו לצבא וצפוי להישפט בפני בית דין צבאי צריך להתייעץ עם עורך דין צבאי. אלו למשל הלקוחות המרכזיים של עורך דין עם התמחות מן הסוג הזה:

  • חיילים בשירות סדיר
  • אנשי קבע
  • אזרחים עובדי צה"ל
  • אנשי מילואים שעברו עבירה פלילית או צבאית

ההליך המשפטי עצמו מלווה אמנם בעורך דין צבאי, אך הוא דומה להליך פלילי רגיל. גם בהליך הזה רשאי החשוד לבחור בעצמו האם הרוצה לקבל ייצוג של סנגור צבאי או אזרחי.

טיפים לבחירת עורך דין צבאי

מי שמכיר לעומק את אופי העבודה של עורך הדין הצבאי יכול לבחור אותה בצורה טובה ובטוחה יותר. ראשית, כדאי לאסוף המלצות על עורכי דין שמתמחים בדין הצבאי. אפשר לקרוא מידע באתרי האינטרנט או להתייעץ עם חברים, קרובים ובני משפחה.

שנית, מומלץ לפגוש את עורך הדין ולנצל את הפגישה כדי לשמוע על הרקע, ההכשרה והניסיון שיש לו בתחום. בדין משמעתי עורך הדין כאמור לא רשאי לייצג את החייל כי המשפט נערך במסגרת היחידה, אך בבית דין צבאי יכול רק עורך דין עם התמחות כזו לייצג אותו.