naama adv

מחיקת רישום במשטרה לצד עורך דין פלילי

הרבה אנשים מן השורה אינם יודעים זאת אבל במידה והם עברו חקירה משטרתית סביר להניח כי גם קיים תיק משטרתי שבו ישנו הרישום של דבר החקירה בגין חשד למעשה פלילי. הבעיה במקרה זה הינה האפשרות לראות את הרישום המטרתי הזה שניתן לגופים ציבוריים וממשלתיים במידה והם חפצים בכך. באופן זה אנשים רבים אינם יודעים כי שמם אינו נקי כפי שהם חושבים להיות מפני שגם חקירה שלא התקדמה לקראת כתב אישום וחקירה שבסופו של דבר נסגרה על ידי המשטרה עדיין קיימת בתור רישום פלילי לכל דבר ועניין.

מה זה אומר הלכה למעשה?

האפשרות של עיון הרישום משטרתי שנפתח כנגד כל אדם על ידי גופים ציבוריים וממשלתיים אומר כי אנשים רבים שאינם בהכרח מודעים לעצם קיום הרישום אינם מסוגלים לקבל רישיון לנשק במידה ויחפצו בכך ואפילו החופש לעסוק במקצועות מסוימים באפיק של הקריירה.מה שנובע מכך הוא פגיעה בחיים האישיים ברמה גבוהה וביכולת הצמיחה מבחינת הקריירה בשל הרישום הזה. חשוב לבצע מחיקת רישום במשטרה בסיוע של עורך דין פלילי כדי שיהיה אפשרי להתקדם הלאה בחיים המקצועיים והאישיים ללא כל חשש שאיזה רישום ישן נושן יפריע להתנהלות התקינה של אלה.

העילות עבור סגירה של תיק פלילי במשטרה

  • חוסר עניין לציבור – אנו שומעים במידה רבה את הנוסח הזה במערכת החדשות אבל לא תמיד מבינים במה מדובר. כאשר המכלול של הראיות אשר קיים בידי המשטרה אינו מצדיק את ההעמדה לדין של האדם שנמצא בחקירה בשל הנסיבות האישיות של הנאשם באישום פלילי או בשל נסיבות המקרה או נסיבות העברה שלכאורה בוצעה. המדינה היא זו שמחליטה שלא להגיש אישום פלילי אך הרישום הפלילי במשטרה נותר בעינו.
  • חוסר בראיות מספקות – עדיין קיים ספק בנוגע לעניין החפות של האדם שנגדו קיים חשד לדבר עבירה פלילית, אולם למשטרה אין מספיק ראיות אשר יכולות לבסס את החשדות מוצקים ככל שיהיו נגד האדם.
  • חוסר ברשמה פלילית – תיק מסוג זה נמחק לגמרי מן המאגר של המשטרה וזו העילה לה שואף כל עורך דין פלילי אשר מסייע לנאשם במעשה פלילי. דבר זה אומר כי אין כל אשמה כנגד האדם שנגדו העלו את החקירה בביצוע של מעשה פלילי.

סעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי

גם ברגע בו כבר קיים רישום פלילי במערכת המשטרתית כנגד אדם מסוים אין זה אומר שהוא לא יכול לפעול על מנת לתקן את הרישום הזה על מנת לשמור על שמו הטוב. עדיין, לכל אדם שנגדו נפתח רישום פלילי במשטרה קיימת הזכות להגיש ערר. כדי לנקות את שמו הטוב של אדם שחשוד במעשה פלילי חשוב לפנות אל עורך דיו פלילי על מנת לשנות את העילה לחוסר אשמה פלילית.