naama adv

נהיגה בלי רישיון

חוק התעבורה מגדיר כי אסור לנהוג בלי רישיון נהיגה. איסור זה מוגדר בסעיף 10 לתקנות התעבורה, והוא מפרט מספר מקרים שונים.  עבירה זו הינה עבירה שכיחה ומסוכנת, שעשויה לגרום לתאונת דרכים. כיום ישנה נטייה להחמיר עם נהגים אשר עוברים על עבירה זו, ולכן חשוב מאוד להתייעץ ולהיעזר בעורך דין מומחה לדיני תעבורה, על מנת לנסות לצמצם את הנזק.

נהיגה ללא רישיון – מה קובע החוק

סעיף 10 לחוק התעבורה מפרט מספר מקרים אשר העובר עליהם אשם בנהיגה בלי רישיון. המקרים מתארים סיטואציות שונות בחומרה שלהם, ולכן גם העונש שמוגדר בכל עבירה שונה. בסיטואציה הראשונה שוטר עוצר נהג ומבקש ממנו להציג את רישיון הנהיגה שלו. לנהג יש רישיון נהיגה בתוקף, אבל הוא אינו מצוי באותו רגע בידיו. סיטואציה שניה היא באם שוטר עוצר נהג ומגלה שרישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף. סיטואציה שלישית הינה מצב בו אדם נוהג ברכב מסוג מסוים, אך רישיון הנהיגה שבידו מותיר לו רק לנהוג ברכב מסוג אחר. מצב נוסף הוא מצב בו אדם הרשה לאדם שאין לו רישיון נהיגה לנהוג ברכב.

הרישיון אינו נמצא בידי הנהג

כאשר נהג נעצר ומתבקש להציג את רישיון הנהיגה שלו, עליו להראות אותו לשוטר. אם הנהג אינו מחזיק ברישיונו בזמן הזה, יקבע לו קנס בסך מאה שקלים. כמו כן הנהג יתבקש להציג רישיונו בתחנת המשטרה . החוק מגדיר כי נהג צריך לשאת את הרישיון עליו בכל נהיגה. עבירה זו נחשבת לעבירה הקלה מבין סוגי עבירות נהיגה ללא רישיון, מכיוון שלאדם יש רישיון בתוקף, והוא מאפשר נסיעה בסוג הרכב בו נוהג הנהג, אך מבחינה טכנית אין ביכולת הנהג להציג את הרישיון.

רישיון לא בתוקף

בסיטואציה בה נהג נעצר על ידי שוטר, ובו בעת רישיונו לא היה בתוקף, הוא עובר עבירת תנועה. חומרת העבירה והעונש קשורים למשך הזמן שעבר מאז תום תוקף הרישיון. במידה וטרם עברה חצי שנה מאז תאריך תוקף הרישיון, הנהג צפוי לקבל קנס כספי. אם עברה יותר מחצי שנה הנהג יתבקש להתייצב לדין. כאשר מדובר על תקופות ארוכות במיוחד, מחייב החוק את הנהגים לבצע שוב מבחני נהיגה, גם תאוריה וגם טסט.

נהיגה ברכב מסוג שונה מזה המוגדר ברישיון

רישיון נהיגה מגדיר על אילו סוגי כלי רכב מותר לנהג לנהוג. על מנת לנהוג על רכב מסוג אופנוע, משאית, וכדומה, על הנהג להוציא רישיון שונה מאשר זה המאפשר נהיגה ברכב פרטי. החוק מגדיר כי העונש במקרה זה יהיה שלילה של הרישיון למשך שנתיים וקבלת קנס כספי.

נהיגה בלי רישיון כלל

אם נהגת ברכב מבלי שמעולם הוצאת רישיון נהיגה, הנך עובר עבירה מאוד חמורה. עבירה זו עשויה לגרור מאסר בפועל.