naama adv

מהו ריכוז האלכוהול המותר בזמן נהיגה?

תשובה לשאלה זו חשובה ומהותית. אם לחדד ולדייק עוד יותר- היא קריטית לביסוס הרשעה או להפרכתה. הגדרת נהג כשיכור נגזרת מהגדרת החוק את כמות האלכוהול המותרת. בעיית השתייה חייבה את רשויות החוק במדינה להגדיר כמות מינימאלית של ריכוז האלכוהול בגוף כדי לקבוע, באמצעותה, מה הוא הרף המתיר נהיגה ומה הוא הרף האוסר אותה לאחר שתייה.

הרף התחתון של ריכוז אלכוהול בדם הוא  50 מיליגרם אלכוהול לכל 100 מילימטר דם (הנבדקים במעבדה). כאשר נערכת לנהגים שהמשטרה עוצרת אותם בכביש באופן אקראי, עדי לבצע בהם בדיקת אלכוהול (בדיקת ינשוף) הרף התחתון הקבוע בחוק לליטר אוויר נשוף הוא 290 מיקרוגרם של אלכוהול.

חריגה מהרף הנמוך שנקבע מהווה עילה להגדרת נהג כשיכור ומובילה לענישה בהתאם לרמת החריגה.

הנזק החמור שעלול להיגרם מנהג ששותה לשכרה עומד בבסיס מדיניות הענישה המחמירה על מי שנתפסים כשהם נוהגים בשכרות. אפילו העונש המינימאלי מבטא את חומרתה – שלילת רישיון הנהיגה למשך שנתיים, קנס כספי בלתי מבוטל ושלילת הרישיון על תנאי לעוד תקופה. כאשר נהיגה בשכרות גורמת למעורבות הנהג בתאונת דרכים, העונש עשוי לכלול מאסר בפועל.

חשוב לציין, כי בדיקת ריכוז האלכוהול בדם צריכה להיעשות בתנאי מעבדה או בתנאי מרפאה בתחנת משטרה רק על ידי בעל מקצוע שמוסמך לבצע אותה. בדיקה זו ניתן לדרוש רק במידה שקיים חשד סביר לכך שהנהג שיכור או כאשר הוא מעורב בגרימת תאונת דרכים. לעומתה, בדיקת ינשוף יכולה להתבצע על ידי שוטר בכל מקום, ללא צורך סיבה.

עורך דין תעבורה יכול, במקרים מסוימים, למצוא פגמים ודופי בביצוען של שתי הבדיקות, להטיל ספק במהימנותן, לערער אל ממצאיהן, ולשכנע את השופט כי הן בוצעו שלא כדין, אם על ידי מי שאינו מוסמך לבצען ( בדיקת דם) או אם באמצעות מכשיר שלא כויל כהלכה (בדיקת ינשוף) או במקרים של תוצאה בלתי סבירה בעליל.

כאשר נהג מואשם בנהיגה בשכרות הוא עשוי להיזקק לסיועו של עורך דין תעבורה על מנת שייצג אותו. כאשר חציית הרף הנמוך היא באחוזים נמוכים יכול העורך דין לבסס את קו ההגנה שלו על הטענה כי  כמות השתייה לא נבעה מהעדר אכפתיות או מרשלנות אלא מאי שימת לב רגעית שהביאה לחריגה מהמידה ומהכמות המותרת. כמו כן ניתן להסתייע בהעדר הרשעה תעבורתית קודמת בכלל ובסעיף זה בפרט.

בשורה התחתונה ברור כי הימנעות משתייה בכלל לפני נהיגה היא הערובה לכך שלא תוחשדו כמי שנוהגים בשכרות, אבל גם אם וכאשר נתפסתם על ידי שוטר וזומנתם לביצוע בדיקת דם, חשוב להתייעץ עם עורך דין מהר ככל שניתן, כדי להזהיר אתכם מטעויות ולאפשר לו להכין את קו ההגנה בתיאום אתכם.

נכתב באדיבות דמיטרי אניקין – עו"ד לתעבורה