naama adv

דיני ירושה וצוואות

אילו תנאים חייבים להתקיים בצוואה

אילו תנאים חייבים להתקיים בצוואה

כאשר אדם כותב צוואה, הוא רשאי להתנות תנאים בצוואתו. למשל: ירושת דירה, מבלי שהדירה תימכר. התנאי להורשת הדירה, היא מכירת הדירה. או למשל: בן מסויים יקבל כסף אם ילמד לימודים אקדמאים. קביעת תנאים בצוואה, היא כלי עוצמתי שבאמצעותו יכול כותב…