naama adv

מתי נזדקק לעורך דין עבור המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

כאשר רישיון הנהיגה שלנו נשלל, אנו עוברים פרוצדורות רבות ומעיקות מול משרד הרישוי. לעיתים רבות אנחנו מצליחים לקבל את רישיון הנהיגה שלנו בחזרה, וזאת אחרי שאנו משלמים קנסות כבדים, מבצעים עבודות שירות או מרצים כל עונש שנגזר עלינו בעקבות שלילת הרישיון.

עם זאת לעיתים אנו מגלים משוכה נוספת שעלינו לעבור מול גוף בשם 'המכון הרפואי לבטיחות בדרכים'. מול מכון זה עלינו להתמודד על מנת לקבל את הרישיון בחזרה. אבל מהו בדיוק המכון הזה? ובאילו מקרים נצטרך לעבוד ועדה במכון כדי לקבל את הרישיון בחזרה. וחשוב מכל – מתי נזדקק לעורך דין עבור המכון הרפואי לבטיחות בדרכים? הכל בהמשך.

מהו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

מכון זה הוא מכון בפועל מטעם משרד התחבורה והוא עובד לפי פקודות התעבורה ויש לו סמכות לקבוע כי רישיון נהיגה של אדם יפסל ללא קשר לשלילת רישיון הנהיגה על ישי בית המשפט.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא גוף שפועל על ידי צוות של רופאים ופסיכיאטרים, והוא ראשי לפסול מאדם להחזיק ברישיון נהיגה לתקופה מסוימת או לכל חייו, וזאת אם הוא מרגיש שהוא אינו יכול לנהוג מטעמים פיזיים או נפשיים.

שלילת הרישיון נמדדת לפי ראיונות אישיים, מבחני אישיות, וועדות שמתקיימות במכון. את ההחלטות שמבצע המכון הוא מבצע לפי המסכנות שמגיעים אליהן העובדים לפי כל תיק שיש לאדם במכון, וזאת אם הם סבורים כי האדם אינו יכול לנהוג בצורה אחראית.

באילו מקרים הרישיון שלנו עלול להיפסל על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

ישנם מספר מקרים בהם המכון יכול לפסול את רישיון הנהיגה שלנו:

אנשים שהוגדרו כנכים מטעם משרד הביטחון.

נכים שהוגדרו כך מהביטוח הלאומי.

אנשים עם בעיות בריאותיות.

אנשים בעלי פרופיל צבאי נפשי או רפואי.

עברייני תנועה, או אנשי שרישיונם נשלל.

אנשים מורשעי עבירות סמים או אלכוהול.

נהגים משמבקשים לנהוג ברכבים ציבוריים או רכבי משאות כבד ועוד.

מתי נזדקק לעורך דין עבור המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

כיום ישנם עורכי דין המתמחים בייצוג מול מכון זה. אם זומנתם למכון ולא עברתם את המבדקים הוועדות והבחינות של המכון – חשוב לערער על ההחלטות על ידי עורך דין המתמחה בתביעות מסוג זה.

בנוסף אם אתם רוצים לעבור את הבחינות והוועדות בצורה חלקה, מוטב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום כבר לפני ההגעה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.