naama adv

איך מקבלים אישור נוטריון ועבור מה

כמעט כל אחד מאתנו נזקק בעבר או יזדקק אי פעם לחתימה של נוטריון. הנוטריון הוא אדם שהוא בעל סמכות להעיד בדבר אמיתות חתימה ואישור כי אכן האדם שחתם הוא זה שהיה אמור לעשות זאת. כלומר החתימה מאשרת ש – הוא, זה הוא…

מתי אנחנו זקוקים לאישור נוטריון? זה יכול להיות כאשר יש צורך באישור חוקי על כך שאדם מסוים עדיין בחיים, לעיתים מדובר בחתימה על מנת לבסס את האותנטיות ואת המקוריות של מסמך כלשהו או תעודה חשובה, ולעיתים זה רק על מנת להוכיח כי לא מדובר באנשים מתחזים אלא באנשים אמינים ומהימנים.

כך למשל –  כאשר אתם מציגים צוואה מול בית המשפט אשר בו מבקש המצווה להוריש לכם חלק מנכסיו, הרי שהנוטריון יהיה זה שיאשר כי אכן מדובר בכם ואתם היורשים. לחילופין כאשר סטודנט רוצה לעבור ללמודים באוניברסיטה במדינה אחרת ועליו להוכיח כי הוא אכן בוגר תואר ראשון, הרי שגם כאן תידרש החתימה של הנוטריון שיעיד שאכן כך. גם במקרים אשר בהם אתם אמורים לייצג  אדם כלשהו יוכל הנוטריון לסייע בסידור החוקי של הבקשה.

מי הוא הנוטריון?

מי האיש שזוכה לשאת בתואר האמין ביותר בעולם? כדי לשמש כנוטריון יש צורך לעבוד קודם כל לפחות עשר שנים כעורך דין ורק לאחר מכן יכול עורך הדין הזה לקבל הסמכה לשמש כנוטריון. כלומר כאדם שיכול לאשר את אמתותן ומקוריותן של מסמכים שונים.

איך אנחנו יכולים לקבל אישור של נוטריון?

כאשר האזרח הקטן זקוק לאישור של נוטריון עבור מסמכים משפטיים כלשהם, עליו להציג בפני הנוטריון את כל המסמכים הדרושים והנוטריון יבדוק את כל אותם המסמכים ויוודא כי אכן מדובר בהעתקים שהם נאמנים למקור. מה קורה כאשר אין בידינו את כל המסמכים המקוריים ואנחנו זקוקים באופן נואש לאישור של הנוטריון? במקרים מעין אלו נוכל לנסות להשיג מסמכים שונים או עדויות שונות עם הוכחות שמעידים כי המסמכים אותם אנחנו מציגים הם אכן נאמנים למקור והם אמינים לגמרי.

המסמך שעליו חתום הנוטריון זהו מסמך חשוב ביותר והוא בעל ערך רב היות והוא יכול לשמש כראיה חוקית בכל בתי המשפט ברחבי העולם וגם מול כל הרשויות הן בארץ והן בעולם.