מה ההשלכות והענישה של נהיגה ללא רישיון?

נהיגה ללא רישיון נחשבת לאחת העבירות השכיחות והחמורות ביותר בפקודת התעבורה. בתי המשפט קבעו עונשים חמורים כמו פסילת רישיון לתקופה ממשוכת ובמקרים מסוימים אף עונשי מאסר בפועל. במאמר זה נסקור את כל סוגי העבירה, הענישה הצפויה במקרה של הרשעה והפתרונות.

סעיף 10 לפקודת התעבורה קובע כי אין לנהוג ללא רישיון נהיגה בתוקף, לנהוג רק על רכבים מסוג שהרישיון מתיר וכן אין יאפשר בעל רכב לאדם ללא רישיון לנהוג ברכבו, אדם העובר על החוק ונתפס עובר על עבירת נהיגה ללא רישיון צפוי לעונש המתחלקת למספר דרגות חומרה שנמדדות לרוב על פי הסיבה, פרק הזמן שחלף והכי חשוב האם העבירה סיכנה עוברי דרך אחרים.

סעיף 10 לפקודת התעבורה הקובע כדלקמן:

10.איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה

(א) לא ינהג אדם ברכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.

(ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

(ג) לעניין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ-לארץ ".

נהיגה ללא רישיון בתוקף – סיווג העבירות

המחוקק מבחין בין כמה סוגים של נהיגה ללא רישיון וכאמור, חומרת העבירה נגזרת מהגדרות אלו:

1. נהיגה ללא רישיון כלל –

זה הוא מצב שבו האדם שנוהג ברכב לא הוציא מעולם רישיון לסוג הרכב. מדובר בעבירה חמורה ומסכנת מאוד שעלולה לגרור עונשי מאסר בפועל או על תנאי, פסילה של רישיון נהיגה לתקופה ממושכת וקנסות כספיים כבדים.

2. נהיגה עם רישיון שלא תקף חודש

מדובר בעבירה שבית המשפט מקל עמה יותר. היות שמדובר באדם שעבר הכשרה לנהוג אז המחוקק יכול להתייחס לעבירה כעבירה טכנית. עם זאת, חשוב לזכור כי בית המשפט יבחן כל מקרה לגופו ופרק הזמן שחלף מאז פקיעת הרישיון משחק תפקיד חשוב. לדוגמה, אם פקע רישיונכם לפני כמה ימים, בית המשפט יסווג מקרה זה בחומרה פחותה. כמו כן, דברים כמו מורכבות הבירוקרטיה, קשיים כלליים יוכלו לסייע בהפחתת הענישה. המלצה שלנו – גם אם זומנתם לדין, חדשו את רישיונכם בטרם מועד המשפט. פעולה זו עשויה להקל על העונש מאחר שזה מעיד על כוונות לתקן ליקוי.

3. נהיגה ללא רישיון נהיגה ברכב –

מקרה יחסית נפוץ ונתפס כ"טעות אנוש" לכן תקנות התעבורה קובעות שאדם שנעצר לביקורת ולא היה עליו, רישיון ונהיגה יכול להתייצב בתחנת משטרה תוך חמישה ימים כדי להציג את רישיונו. אם ייעשה זאת האישום יבוטל.

4. התרת נהיגה לאדם אחר בידיעה שאינו מורשה לנהוג

בית המשפט רואה עבירה מסוג זה בחומרה רבה מאוד וכן גזר הדין עלול להגיע לעונשי מאסר בפועל. המחוקק קבע כי זו היא אחריות של הנהג לבדוק כי האדם שהוא נותן לו את רכבו אכן בעל רישיון מתאים וכי הוא כשיר לנהיגה. אם מדובר בהתרת נהיגה לאדם קטין ללא רישיון הענישה תהיה אף חמורה יותר.

5. שימוש ברכב ללא ידיעת בעליו

לאו דווקא מדובר במקרים כמו גניבת רכב, יש גם מקרים שבהם ילדים מחליטים לנהוג ברכב של ההורים ללא אישור וללא ביטוח מתאים. עבירה זו נחשבת גם לעבירה חמורה מאוד ועשויה לגרור שלילה לתקופה ממשוכת או עונשי מאסר בפועל. אם מדובר בשילוב של נהיגה ללא רישיון ולא ידיעת בעליו אז העונש יהיה חמור יותר.

מה העונש על נהיגה ללא רישיון?

כאמור המחוקק רואה עבירת נהיגה ללא רישיון באופן החמור ביותר והסיבות העיקריות להחרפת העונשים נובע מגידול בתאונות הדרכים הנגרמות בשל נהיגה ללא רישיון נהיגה. מובן שבמסגרת גזר הדין בית המשפט יפעיל שיקול דעת בהתאם לפרמטרים שונים כמו – עבירות נוספות, היסטוריית הנהג, נסיבות אישיות, האם נגרמו נזקים בשל העבירה ועוד. ועדיין עבירות של נהיגה ללא רישיון הוא בעל רף ענישה גבוה ובתי המשפט קבעו – "הגיעה הזמן להעלות רף הענישה ובין היתר לקבוע כי הענישה ההולמת לנוהג בהיותו בלתי מורשה הוא מאסר בפועל מהעבירה הראשונה כעונש חובה" (עפ"ת 18158-03-13 דוד חן נ' מ"י (מחוזי מרכז))

על פי סעיף 10 לפקודת התעבורה, תקופת המאסר העומדת לנהג שנתפס ללא רישיון נהיגה היא שנתיים מאסר בפועל וכן תופעל פסילת רישיון לתקופה מינימלית של 90 יום. כמו כן, הרשעה בעבירה זו מותיר רישום פלילי שעלול למנוע מאותם נהגים לקבל תעודת יושר וכתוצאה מכך להתקבל לעבודות במקצועות שונים כמו – עורך דין, סוכן ביטוח, רופא, עובד מדינה ועוד.

אם מדובר על עבירת אי חידוש רישיון נהיגה לתקופה עד שישה חודשים – אזי הדבר יגרור קנס בשיעור 250 ₪. במידה ורישיון הנהיגה לא תקף למעלה מ6 חודשים הדבר יגרור הזמנה לדין והעונש בגינה יגיע לפסילה בפועל או בתנאי וקנס כספי.

אם התרתם נהיגה לבתי מורשה העונש הצפוי הוא מאסר בפועל של שלוש שנים ואם חשבתם לתת לקטין מתחת לגיל קבלת הרישיון זכיתם במאסר בפועל של חמש שנים לצד עונש של שלילת רישיון לפחות לשלוש שנים.

לאור ההבחנה המשמעותית בין העבירות השונות ופערי הענישה חשוב מאוד להיוועץ בהקדם עם עורך דין תעבורה מקצועי ומנוסה שיוכל להשפיע באופן ישיר על גזר הדין הסופי שיינתן במשפט.

חשיבות הייצוג של עורך דין תעבורה

עבירות נהיגה ללא רישיון קיבלו במהלך השנים האחרונות יחס מחמיר מאוד והן משתייכות לאותן עבירות תעבורה בסיכון גבוהה. בתי המשפט לא מגלים סלחנות בקלות כלפי מבצעי העבירה שמדובר באחד הגורמים המובילים לתאונות דרכים ותרמו רבות לקטל בכבישים. לכן, יש חשיבות ומשקל רב לאופן הצגת הנאשם בפני בית המשפט וזה מחייב ייצוג משפטי ומקצועי של עו"ד תעבורה.

כפי שאפשר להבין בית המשפט שם דגש על נסיבות העבירה, נסיבות אישיות וכוונותיו של הנהג בביצוע העבירה. עו"ד תעבורה יוכל להציג טיעונים משפטיים מנצחים, למצוא כשלים בראיות ולהציג את סיפורו של הנאשם באור חיובי תוך הוכחה כי הנאשם ביצע את העבירה בתום לב ולא מתוך כוונת זדון.

הוגש נגדכם אישום בגין נהיגה ללא רישיון?

אם נתפסתם אל תרימו ידיים – אתם זקוקים עכשיו לעורך דין תעבורה! יש עדיין מה לעשות בנדון וייצוג משפטי יוכל להפחית ובמקרים מסוימים אף לבטל את הענישה. משרדנו מתמחה בייצוג עבירות תעבורה שונות הכוללות עבירת נהיגה ללא רישיון. אנו נכין אתכם לקראת החקירה המשטרתית ולקראת הדיון בבית משפט ונשיג עבורכם את התוצאות הטובות ביותר שיכולות לכלול אף ניקוי רישום פלילי וזיכוי אישום.

אם זומנתם לחקירה או שקיבלתם כתב אישום, אנו מזמינים אותכם ליצור קשר ולקבל ייעוץ ראשוני ללא התחייבות. השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם.

לשיתוף המאמר:

נגישות