עבירת נשק

במדינת ישראל כל פעולה שיש בה מעורבות כלי נשק מחייבת ברישיון או אישור מתאימים, כל פעולה אשר תיעשה ללא אישור ו/או רישיונות בתוקף כגון מכירה ייצור ונשיאה של כלי נשק תיחשב בעיני החוק עבירת נשק פלילית אשר תוצאותיה יכולים להיות עונשי מאסר ממושכים וכבדים. זאת בכדי להרתיע אנשים מלעבור על חוק עבירת נשק.

כל סוגי עבירות הנשק מסכנות את הציבור בצורה שאינה משתמעת לשני פנים,  ונובעות לרוב מביצוע עבירות פליליות קשות כגון ביצוע שודים, מקרי רצח הריגות גניבות וכו". לכן מערכת החקיקה בישראל  קבעה עונשי מאסר חמורים לשימוש בכלי נשק שלא כדין.

עבירות נשק הינן עבירות אשר עלולות לסכן את בטחון הציבור ובעלות פוטנציאל הרסני לגרימת מוות ופציעה של בני אדם חפים מפשע.

מטרת מערכת החקיקה בישראל הינה למנוע החזקת נשק באופן לא חוקי ולמגר את הפגיעה בציבור. מסיבה זאת חלה החמרה בעונשי המאסר לעברייני נשק.

חלק מהמאבק של בית המחוקקים בעבירות מסוג זה אף הוביל לקביעה בחוק העונשין כי מקום אשר נמצא בו נשק מכליל את המקום כולו באשמת עבירות החזקת נשק, אלא אם הוכח אחרת. מטרת המחוקק הינה למנוע שאננות בקרב בעלי עסקים, נכסים ובסביבתכם באופן כללי.

הגדרת כלי נשק במדינת ישראל

  עפ"י סעיף 144 לחוק העונשין

  1. 1. כלי או חלק מכלי אשר מסוגל לירות קליע, פגז, פצצה או כיוצא באלה שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אביזר ותחמושת של כלי כזה.
  2. 2. כל כלי אשר מסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות, חלק אביזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מיכל המכיל או המסוגל להכיל חומר כאמור, ולמעט גז מדמיע.
  3. 3. כל תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה.
  4. 4. גם נשק אשר לא היה תקין לשימוש בעת העבירה ייחשב כנשק לכל דבר ועניין.
  5. הטוען לרשות בכל הנוגע להיבטי האיסורים בעבירות נשק – עליו הראיה.
  6. חזקת המקום – בנסיבות בהן נמצא הנשק במקום פלוני ייראו באדם אשר לו החזקה במקום כבעל החזקה על הנשק, אלא אם כן הוכיח היפוכו של דבר.

 

מהי עבירת נשק ?

עבירת נשק היא פעולה שיש בה חשש לפגיעה בחיי אדם ובביטחונם,

הפוטנציאל הקיים בעבירת נשק יכול להיות קטלני, הוא עלול לכלול בתוכו – עבריינות נוער , הרס של רכוש, לזרוע בהלה, ולפגיעה חמורה בחפים מפשע.

אדם אשר מחזיק בכלי נשק שלא כדין (ללא פיקוח והיתר מהרשויות הרלוונטיות) וללא המיומנות הדרושה לשימוש בכלי נשק עלול להוביל לאירועים שתוצאתם תהיה חמורה וקשה.

מטרת משטרת ישראל הינה ליצור כוח הרתעה מספק על מנת למנוע מעבריינים שלא לבצע עבירות נשק כלל. גם אם אין בכוונת השימוש בכלי לצורך עבירת נשק.

רכישת נשק ואחזקתו בראי החוק

תחום עבירת נשק מתחלק למספר קטגוריות:

  • רכישת נשק או החזקת נשק בלא היתר-

רכישה והחזקת נשק ללא היתר כחוק מהווה עבירה פלילית ללא שיוך למטרת הפעולה לשמה נרכש/הוחזק הנשק. גם אם נועד להגנה עצמית בלבד.

החזקת נשק– אדם אשר ביכולתו לקבוע מה יעלה בגורלו הפיזי של כלי הנשק הנמצא ברשותו.

לאדם זה יש בלעדיות על כל פעולות הנשק ועל האנשים הפועלים תחתיו ומבצעים את רצונו.

רכישת נשק- כל אדם אשר רוכש נשק, בין אם התקבלה הרכישה באופן פיזי או לא.

החוק במדינת ישראל קובע כי כל אדם אשר יעבור על עבירת נשק, בין אם מדובר בהחזקת נשק ובין אם ברכישת נשק שלא כדין צפוי לקבל עד שבע שנות מאסר. במידה ומדובר בחלק מהנשק, אביזר או תחמושת, העונש צפוי להיות עד שלוש שנות מאסר.

  • נשיאה ו/או הובלת נשק-

עבירת נשק נוספת בקטגוריה זאת היא נשיאה ו/או הובלת נשק ללא היתר מרשויות החוק.

נשיאת נשק –  כל אדם אשר מחזיק ברשותו נשק, בין אם פיזית על גופו, ובין אם הנשק נמצא בהיחבא. בכל אופן בו הנשק נמצא "זמין" לשימוש במידת הצורך.

הובלת נשק – כל אדם אשר יטלטל נשק ממקום אחד למשנהו כחפץ הטעון להעברה.

עבירת נשק מסוג נשיאה והובלה שלא כדין צפויה להוביל למאסר עד עשר שנים. במידה ומדובר בחלק מכלי נשק, אביזר או תחמושת העונש צפוי להיות עד שלוש שנות מאסר.

  • סחר וייצור נשק

קטגוריה זו של עבירת נשק מתייחסת לייצור וסחר בנשק באופן לא חוקי  

ייצור נשק –  פשוטו כמשמעו של המושג, הרכבה וייצור של חלקים המהווים כלי נשק אחד או יכולים להשלים הרכבה של כלי נשק אחר.

סחר בנשק- קנייה ו/או מכירת נשק בתמורה או שלא בתמורה. *תנאי הכרחי לעבירת נשק מסוג זה הוא החזקת הנשק על ידי הסוחר.

מי שיימצא אשם בעבירת נשק מסוג סחר או ייצור צפוי לקבל מאסר עד חמש עשרה שנים.

במדינת ישראל עבירת נשק הינה עבירה חמורה מאד ובעלת פוטנציאל הרסני וקטלני, בית המשפט העליון הביע דעה נחרצת באשר לחומרת עבירת נשק מסוג החזקת נשק ללא היתר כמקובל בחוק.

“העבירה של החזקת נשק היא מסוג העבירות שעל פוטנציאל המסוכנות שבהם אין להכביר את הדיבור, שהרי מעצם הגדרתה נלמדת המסוכנות. נשק לעולם הוא נשק והמרחק בין כלי נשק מפורק, מונח בארון, לכלי נשק דרוך שבו נעשה שימוש, הוא מרחק קצר ביותר ולרוע המזל המציאות מוכיחה שהמרחק אינו מהווה מחסום כאשר בוחר אדם שהנשק מצוי בידו לעשות בו שימוש”.

מהם שיקולי הענישה בעבירות נשק?

בית המשפט בישראל עמדו על הסיכונים הקיימים לחברה כתוצאה מהחזקת נשק שלא כחוק ייצורו והפצתו שלא כדין וכו. מסיבות אלו נחקקו חוקים חדשים והוחמרה הענישה על מנת להרתיע עברייני סחר בנשק בפרט ועבירות נשק בכללן. כוונת המחוקק הינה להרתיע עברייני נשק אשר עתידים לבצע עבירות נשק אשר מסכנות את עצמו ואת החברה ובטחונה באופן כללי.

האם העונשים הנ"ל חלים גם על אנשים שטרם חידשו את רישיון הנשק שלהם?

העונשים המצוינים בתחילת המאמר אינם חלים על אנשים הנושאים נשק וטרם שילמו את אגרת רישיון ההחזקה שלהם. על אף שרישיונם פג. (נושא זה יטופל על ידי חוק כלי הירייה)

האם יש חשיבות לנוכחות עורך הדין?

עבירות נשק אינן נושא שיש להקל בו ראש, חשוב מאד להיוועץ עם עורך דין המתמחה בפליליים ואשר בקיא ומנוסה בעבירות נשק חמורות. בחירת עורך הדין אשר ילווה אותך בתהליך הוכחת חפותך הינה בעלת משמעות רבה בעקבות החמרת מדיניות הענישה עם אנשים העוברים על עבירות נשק. הימצאות עורך דין בכל התהליך המשפטי מתחילתו ועד סופו ישנן את חומרי החקירה וינהל את המו"מ עם התביעה על מנת להגיע לזיכויו בבית המשפט.

משרדנו מתמחה בדינים פליליים בכלל ובכל הנוגע אל עבירות נשק בפרט. עורכי הדין המנוסים שלנו יעניקו לכם ייעוץ וייצוג משפטי לאורך כל התהליך תוך הגנה על האינטרסים שלכם ולחימה חסרת פשרות על כיבוש היעדים ולשביעות רצונכם. לפרטים נוספים השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

לשיתוף המאמר:

נגישות