פסילה מנהלית של רישיון נהיגה – אפשר לצאת מזה!

מהי פסילה מנהלית?

כאשר נהג חשוד כי ביצע עבירת תעבורה חמורה או שיש לו הצטברות רבה של עבירות תעבורה– לקצין משטרה מדרגת פקח ומעלה יש את הסמכות על פי חוק לפסול את רישיונו למשך 30 יום ללא צו בית משפט ובעבירות חמורות יותר – בין 90-60 יום. מה היא פסילה מנהלתית? ובאילו מצבים ניתן לשלול את רישיונו של הנהג? האם ניתן לערער על החלטה ואיך מבצעים זאת? כל התשובות במאמר הבא.

פסילה מנהלתית היא פסילת רישיון של נהג שמתבצעת על ידי הרשות המבצעת – המשטרה ולא על ידי בית המשפט. פסילה מסוג זה נעשית כאשר עולה חשד כבד לביצוע עבירת תעבורה חמורה.

מה היא המטרה של פסילה מנהלתית?

הרציונל שעומד מאחורי פסילה מנהלתית הוא להרחיק את הנהג החשוד מהכביש כדי למנוע סיכון של עוברי דרך. במידה והנהג האדם הפר את האיסור למרות הפסילה – בית המשפט יראה זאת בחומרה רבה שכן מדובר בהפרה ובפגיעה בסדר המשפט ושלטון ולכן הנהג עשוי לצפות לתוצאות קשות שכוללות מאסר בפועל.

על אילו עבירות אפשר לקבל פסילה מנהלתית?

עבירות תעבורה שבגינן קצין משטרה מוסמך לתת פסילה לתקופה של שלושים ימים מפורטות בתוספת הרביעית בפקודת תעבורה. להלן רשימה חלקית:

 • נהיגה בשכרות
 • נהיגה תחת השפעת סמים
 • עבירות מהירות
 • אי מתן זכות קדימה
 • עקיפה בדרך לא פנויה
 • סיכון הולך רגל במעבר חצייה
 • אי עצירה לפני מסילת ברזל
 • נהיגה ברכב שנמצא במצב שעלול לסכן
 • מהירות מופרזת
 • חריגה בהסעת נוסעים
 • נהג חדש מתחת לגיל 21 שמסיע למעלה 2 נוסעים ללא מלווה
 • אי ציות לרמזור

מהי אורכה של הפסילה המנהלית?

על פי פקודת התעבורה – תקופת פסילה מנהלתית תהיה ביחס לחומרת העבירה של הנהג.

 1. פסילת מנהלתית למשך שלושים ימים – כאן מדובר על פסילה שתוטל על נהג שביצע עבירות תעבורה בתוספת הרביעית, לרוב מדובר בעבירות תנועה שנחשבות לקלות בהן לא נגרם נזק לאיש או לרכוש. לדוגמה: אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חצייה, נהיגה במהירות מופרזת או אי מתן זכות קדימה.
 2. פסילת מנהלתית למשך שישים ימים – פסילה זו תוטל על נהג שהיה מעורב בתאונת דרכים בתנאי שלא גרמה לאבדות בנפש, אלא רק לנזק לרכוש או/ו פצועים בלבד.
 3. פסילת מנהלתית למשך תשעים ימים – נהג שביצע עבירת תנועה שהובילה לתאונת דרכים קטלנית וגרמה לאבדות בנפש, עלול להיפסל מנהלתית למשך תשעים ימים ולעיתים אף יותר.

>> חובת השימוע – שוטר עצר אתכם על עבירת תנועה ובכוונתו להטיל על רישיונכם פסילה מנהלתית? שימו לב שאין בסמכותו של אף שוטר (לא משנה מה הדרגה) לפסול אתכם בזירת העבירה. על הנהג החשוד להגיע לתחנת המשטרה תוך שלושה ימים ולקיים הליך שימוע.

מה זה שימוע?

על פי החוק על הרשות המנהלית חובה לקיים שימוע לכל אדם לפני קבלת החלטה שעלולה לפגוע בו. ההחלטה לשלול רישיון נהיגה היא ההחלטה מנהלית שמבוצעת על ידי קצין משטרה והיא כפופה לכללי המשפט המנהלי. לכן זו חובה לזמן את הנהג לשימוע בפני קצין המשטרה כגדי לאפשר לו לעלות טענות שמצדיקות לשמור את רישיונו ולא לנקוט הליכים קיצוניים כמו שלילה.

הליך השימוע לאחר פסילה מנהלית

נהג אשר עבר את אחד העבירות שפורטו לעיל מוזמן לשימוע בפני קצין משטרה. על פי החוק הליך זה נערך עד 72 שעות מביצוע העבירה, במידה והוא נעשה במועד מאוחר יותר מהאמור – הפסילה המנהלתית בטלה. במהלך השימוע הנהג החשוד צריך לשכנע את קצין המשטרה מדוע הוא חושב שלא צריך לנקוט הליך של שלילת הרישיון ולהשמיע את כל טענותיו ונימוקיו שהובילו אותו לביצוע העבירה. בשלב זה יש להביא בחשבון כי קצין המשטרה יבחן גם את עברו של הנהג – כמה עבירות תעבורה הוא ביצע, האם יש צורך קריטי שיחזיק ברישיון ועוד. בשלב זה אנו ממליצים להתייעץ עם עו"ד תעבורה שיוכל לסייע לכם למנוע פסילה מנהלתית וכתב אישום.

במקרה שבו נהג לא הגיע לשימוע הוא מסתכן בפסילה אוטומטית של רישיונו שמכונה "פסילה בהיעדר".

אילו טענות אפשר להעלות בשימוע בפני הקצין?

במהלך השימוע אפשר להעלות טענות שמצדיקות את הנחיצות היום-יומית לרכב, לדוגמה לצרכים רפואיים (הסעת קרוב משפחה חולה) או לצורכי עבודה. שימו לב כי הקצין אמור לגשת להחלטה ללא דעה קדומה ולשקול היטב את חומרת העבירה בה הנהג חשוד מול המסוכנות ולהביא בחשבון את העבר שלו בכביש. קצין המשטרה שיערוך את השימוע צריך לנמק את החלטתו הסופית על טופס השימוע שנקרא "שימוע והחלטה על פסילה מנהלתית". במסמך זה יהיו מפורטות הטענות של הנהג ונימוקי הקצין להחלטה אם לשלול או לא לשלול את רישיונו של הנהג. שימו לב כי קצין המשטרה רשאי לקבוע מאיזה תאריך או שעה תחל הפסילה כדי לאפשר לנהג החשוד להחזיר את הרכב הבייתה.

האם אפשר לבטל פסילה מנהלתית?

אם קצין משטרה הטיל על רישיונכם פסילה זה לא אומר שהסיפור כאן נגמר. כדי לבטל את הפסילה יש להגיש עתירה לבית משפט לענייני תעבורה לביטול הפסילה. הערעור על ההחלטה הסופית יידון בבית המשפט, בשלב זה חשוב להיוועץ עם עו"ד תעבורה שיוכל להאיר אתכם באור חיובי ולהציג את גרסתכם באופן שיטיב עמכם ויבטל את החשדות נגדכם בביצוע העבירה.

בית המשפט רשאי לבטל את הפסילה המנהלית שהוטלה על ידי קצין המשטרה על פי הקריטריונים הבאים:

 • האם ביטול הפסילה עלול להוביל לפגיעה בביטחון עוברי הדרך.
 • האם לקצין המשטרה שהטיל את הפסילה הנ"ל היה יסוד סביר כי יוגש כתב אישום נגד הנהג.

שימו לב – מספיק שאחד התנאים שצוינו לעיל לא התקיימו כדי לבטל את צו הפסילה.

בדיקת כשירות נהיגה

במקרים מסוימים פסילה מנהלתית יכולה להביא לידי כך שהנהג יידרש לעבור בדיקת כשירות נהיגה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. בבדיקה זו הנהג יעבור בין היתר בדיקות רפואיות אשר בסיומן יוחלט אם הוא כשיר לחזור לנהוג או לא. אם התבקשתם לעבור בדיקת כשירות פנו לעו"ד תעבורה שיוכל לייצג את הנהג מול המרב"ד ולהוכיח את כשירותו לנהוג.

היכן מקבלים את הרישיון בחזרה בתום תקופת הפסילה?

בתום תקופת הפסילה אפשר לקבל את רישיון הנהיגה בתחנת משטרה בה הופקד הרישיון. בכל מקרה בו אתם לא בטוחים היכן – על טופס השימוע שקיבלתם יהיה רשום באיזו תחנת משטרה אפשר לקבל את הרישיון בחזרה, לרוב זה יהיה ביחידת תנועה במחוז שבו התבצעה העבירה.

הוטלה עליכם פסילה מנהלתית? יש מה לעשות!

פסילה מנהלתית עלולה להגביל את הנהג מהתניידות לתקופה ארוכה וכתוצאה מכך לפגוע בפרנסתו. למרות זאת, חשוב להדגיש כי החלטת קצין בדבר פסילת רישיון מנהלתית לא חייבת להיות סופית. במקרים אלו חשוב להתייעץ עם עו"ד תעבורה מקצועי שיוכל לייצג אתכם ולעשות כל שניתן כדי לקצר או במקרים מסוימים אף לבטל את הפסילה שניתנה לכם. לרוב נאשמים שדואגים לייעוץ וייצוג משפטי זוכים בהצלחות ובתוצאות הטובות ביותר עבורם.

חייגו עוד היום להתייעצות עם עו"ד תעבורה – או השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליך בהקדם.

 

לשיתוף המאמר:

נגישות