חוק חופשה שנתית – כמה ימי חופש מגיעים לי בשנה?

עובדים רבים אינם מודעי לזכויותיהם בנוגע לחופשה השנתית וכמה ימים הם יכולים לקחת להלן הסברים על חוק חופשה שנתית כדי שתוכלו לבקש אותם ממקום העבודה שלכם.

מה אומר החוק לגבי חופשה שנתית בישראל?

חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 קובע כי ימי החופשה שצובר עובד מגיעים לו על פי חישוב מספר שנותיו במקום העבודה והוא עולה בהדרגה. בעד כל שנה אחת מחמש השנים הראשונות במום העבודה מגיעים לכם 16 ימי חופשה. בעד השנה השישית – 18 יום, בעד השנה השביעית 21 יום ומהשנה השמינית יתוסף יום לכל שנה עד שתגיעו ל-28 ימי חופשה. חשוב לדעת שיש הבדל גם במקומות עבודה שעובדים חמישה ימים לבין שבוע עבודה של שישה ימים בחישוב ימי החופשה. כמו כן, חייבים להיות יחסי עובד-מעסיק בין העובד למקום העבודה וצריך לקחת בחשבון גם ימי מילואים ומחלות, תאונות ושביתות או השבתות, ימי אבל וכיו"ב.

כיצד נצברים ימי חופש לעובד במשרה חלקית?

עובדים במשרה חלקית צוברים בדיוק את ימי החופשה שצוברים מי שעובד במשרה מלאה, אולם בחישוב שווי ימי החופשה הם יהיו שווים פחות ולכן העובד יקבל בעדם פחות כסף מימי החופשה של עובדם במשרה מלאה. יש גם חישובים שונים שבהם אפשר לקבל חצי מימי החופשה אבל לנכות רק חלק כשיוצאים לחופשה.

מה קורה אם החופש לא נוצל במלאו בשנה קלנדרית?

בדרך כלל לא כל העובדים מנצלים את ימי החופשה שנצברים להם אולם מעסיק יכול לבחור את מועד החופשה שינצל העובד, למרות שבוודאי רצוי שיהיה תיאום ביניהם כדי שיוכל לצאת לחופשה במועד שנוח לו. המעביד צריך לנמק כל סירוב כזה והוא יכול גם לסרב להמיר ימי חופשה בתשלום. זהו הסדר שנתון לשיקולו של המעסיק וצריך להיות מנומק. אם יש בעיה בנושא ניצול ימי החופשה אפשר להיעזר בוועד העובדים או בארגון העובדים שלכם על מנת להסדיר זאת. מותר לצבור ימי חופשה במשך שלוש שנים קלנדריות אולם יש להתחשב גם בהסדר ובהסכם העבודה, אם צוין בו אחרת. בזמן חופשה מקבלים שכר כרגיל לפי ערך ימי העבודה של העובד – משרה חלקית או מלאה.

מה אומר חל"ת ומה אומר החוק לגביו?

חל"ת הוא חופשה ללא תשלום – כל חופשה ללא תשלום שהוצאתם אליה על פי החלטת המעסיק, עד החודשיים הראשונים. חשוב לדעת גם שהוצאה לחופשה בלתי מוגבלת מעבר לחודשיים הראשונים היא כמו פיטורין ועליכם לבקש את הליך השימוע, המקובל של מכתב פיטורין שאתו תוכלו לגשת לשכה להסדיר דמי אבטלה. המעסיק משלם לכם ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים בלבד. כל שכיר שמוצא לחל"ת חייב לדאוג לביטוח לאומי החל מחודשיים לאחר היציאה לחל"ת בהודעה מסודרת על כך כדי שימשיך לשלם ביטוח לאומי ולהבטיח את זכויותיו מבלי לאבד אותן. כמו כן, עליו לדאוג לתשלום דמי ביטוח בריאות וגם להמשך הכיסוי בקרן הפנסיה שלו כדי שגם שם לא יאבד את הכיסוי הביטוחי.

לשיתוף המאמר:

נגישות