כיצד נסגר תיק פלילי

תיק פלילי הוא דבר בעל משמעויות אדירות על חייו של אדם, כתם המלווה אותו הלכה למעשה בכל צעד ושעל של חייו. לכן, זה מובן והגיוני לחלוטין שכל מי שנמצא בסיטואציה בה יש נגדו תיק פלילי או סיכון לרישום פלילי קבוע, ישאף בכל מאודו לסגור את התיק ולבטל אותו. ואכן, ישנם מקרים בהם תיק פלילי יכול להיסגר ובפועל מדובר על הליך מנהלי המבוצע פעמים רבות יחסית – בעיקר לפני הרשעה פלילית מוחלטת כמובן. אז כיצד נסגר תיק פלילי ומה ההליכים הרלוונטיים? מיד נסביר הכל.

נסביר ראשית כל כי תיק פלילי אין משמעותו שאדם הורשע בעבירות פליליות – הכוונה המדויקת יותר במקרה זה היא שלאותו אדם ישנו תיק פלילי עומד ופתוח, כאשר גם כל עוד המקרה נמצא בחקירה ולפני הגשת כתב אישום רשמי עדיין הסטטוס המשפטי והאכיפתי הוא שיש לאותו אדם תיק פלילי פתוח. 

כמה סוגים של סגירת תיקים פליליים

לפני כניסה להליך המעשי של סגירת תיק פלילי וכיצד תיק שכזה אכן נסגר, חשוב להבהיר כי במערכת הישראלית יש 3 סוגים מרכזיים של מקרים בהם תיק פלילי נסגר ומתבטל. סוגים אלו הם:

  • סגירת התיק מחוסר אשמה – המצב האופטימאלי עבור האדם הרלוונטי, המשמעות היא שהחקירה וכל הראיות מצביעות שהאדם אינו אשם ונקי בהקשר לעבירות המדוברות.
  • סגירת תיק פלילי מחוסר בראיות מספיקות – אם אין לפרקליטות ולגורמי אכיפה מספיק ראיות כדי להשיג הרשעה משפטית, אפשר לסגור את התיק מהיעדר ראיות מספיקות – מצב שאינו זהה לסגירה מחוסר אשמה.
  • סגירת תיק פלילי עקב נסיבות שלא מצדיקות העמדה לדין: מצב זה נקרא בעבר "חוסר עניין לציבור". הכוונה היא למשל למקרים של עבירות לא חמורות במיוחד או כל נסיבות בתיק שאינן מצדיקות העמדה לדין.

באופן מובן מאליו, המצב הטוב ביותר עבור אדם שהיה נגדו תיק פלילי פתוח והתנהלה בעניינו חקירה פלילית, הוא סגירת התיק מחוסר אשמה. במצב זה החוק וגורמי האכיפה והמשפט מצהירים באופן מלא ושאינו משתמע לשתי פנים כי אותו אדם חף מכל אשמה בהקשר למקרה הרלוונטי (קרי, אין כל ראיות הקושרות אותו למקרה ו/או יש ראיות המוכיחות את חפותו). במקרים אלו התיק הפלילי נסגר לחלוטין וכל רישום לגביו נמחק מרישומי המשטרה והפרקליטות. 

הגשת בקשה משפטית 

במקרים בהם אין ראיות לאשמה או מעורבות של הנחקר במקרה הרלוונטי – בסיום החקירה באופן טבעי – אפשר ואף רצוי להגיש בקשה רשמית לסגירת התיק מחוסר אשמה. בקשה זו מוגשת, ע"י עורך דין פלילי מקצועי, לקצין המשטרה החוקר או לתובע בפרקליטות המדינה. עורך הדין מפרט בבקשה מדוע יש לסגור את התיק מחוסר אשמה – כך שקריטי שהבקשה תמולא ותוגש בצורה האופטימאלית, עם כל הפרטים הרלוונטיים ותוך הכרת פרטי החקירה והתיק. 

בקשות נוספות לגבי סיבת סגירת התיק או ביטול רישום משטרתי

מעבר לבקשות סגירת תיק פלילי מסיבה של חוסר אשמה (כאמור, המצב המועדף), אפשר גם להגיש בקשה משפטית לשינוי הסיבה הרשמית שבגללה נסגר התיק. סגירה מחוסר ראיות או סגירה בהיעדר נסיבות המתאימות להעמדה לדין עדיין כוללות הכתמה מסוימת ופוטנציאלית של הנחקר. עורך דין פלילי מנוסה ויצירתי יכול להגיש בקשה לשינוי עילת סגירת התיק לחוסר אשמה, ובכך לנקות את שמו של הלקוח בצורה מקיפה ואיכותית יותר. 

אפשרות נוספת היא לגבי תיקים פליליים ותיקים שנסגרו אך לא מחוסר אשמה. במקרים אלו, עורך הדין הפלילי יכול באמצעים המושכלים והנכונים להגיש בקשה לביטול הרישום הפלילי של האדם הרלוונטי במשטרה, למשל לאחר שעברו הרבה שנים מאז המקרה, מקרים בהם העבירה הספציפית היא למעשה קלה יחסית או נסיבות אישיות וחיוביות של האדם מול קיים התיק הפלילי ו/או הרישום הפלילי. 

לשיתוף המאמר:

נגישות