עבירת קבלת דבר במרמה בהתאם לסעיף 415 לחוק העונשין מייחסת לנאשם קבלת דבר מוחשי באמצעות מעשה מרמה. ניתן להעמיד אדם לדין בגין קבלת דבק במרמה סתם ובין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות כאשר השוני המהותי בין שני הסעיפים הללו הוא העונש. אם זומנתם לחקירה במשטרה בגין קבלת דבר במרמה או אם הוגש נגדכם כתב אישום אשר מייחס לכם קבלת דבר במרמה, זיוף או שימוש במסמך מזויף, חשוב מאוד שתפנו להתייעצות עם עורך דין פלילי מקצועי ומנוסה בתחום.

מהו העונש על קבלת דבר במרמה?

העונש על קבלת דבר במרמה מעוגן בסעיף 415 לחוק העונשין והוא מחולק לשני סוגי עבירות ושני עונשים:

המקבל דבר במרמה הדין שלו שלוש שנות מאסר והם העבירה נעברה בנסיבות מחמירות דינו יהיה חמש שנות מאסר. ההבדל בין עבירת מרמה רגילה לבין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות הוא הבדל משמעותי מאוד. בעבירת קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בתי המשפט נוטים לגזור עונשי מאסר לתקופות משתנות. יחד עם זאת, יש חשיבות לנסיבות המקרה, הנסיבות של הנאשם, העבר הפלילי שלו, המצב המשפחתי שלו, תרומתו לחברה ועוד, כאשר כל אלה יכולים לסייע בהפחתת העונש שלו ובמזעור הנזק שעשוי להיגרם במהלך פלילי.

מהי מרמה לפי סעיף 414 לחוק העונשין?

הגדרת מרמה על פי החוק היא רחבה ביותר והיא כוללת בתוכה כל טענה, בכל זמן, שהטוען אותה לא מאמין שהיא אמת. חוק העונשין המתייחס לאותם עבירות פליליות מגדיר גם את המונח לרמות באופן שבו כל מרמה אשר הובילה אדם לעשות מעשה או להימנע מעשיית מעשה מסוים היא אקט של מרמה על פי החוק העונשין ובצידה יש סנקציה פלילית. לאור ההגדרה הרחבה של עבירת מרמה, כיום בתי המשפט מלאים בתיקי קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות או בנסיבות מקלות, אולם, אין הדבר אומר שבתי המשפט מקלים ראש עם תיקי המרמה. עבירות המרמה מהוות מכת מדינה שבגינה בתי המשפט החליטו להחמיר בענישה וזאת בכדי להרתיע עברייני מרמה עתידיים.

כיצד מקבלים דבר במרמה ומהן נסיבות מחמירות?

פסיקה משמעותית של בית המשפט העליון קבעה כי קבלת דבק במרמה היא הצגה של מצב כוזב על ידי הרמאי וזאת בכדי להוציא מהקורבן דבר שלא ניתן להוציא ממנו ללא מצג המרמה. העונש על קבלת דבר במרמה כאמור מתחלק לעבירות בנסיבות רגילות ולעבירות בנסיבות מחמירות. ניתן ללמוד על הנסיבות המחמירות בעיקר לאור כמות המקרים, אורך הזמן שעל פני נפרשו העבירות, היקף סכומי הכסף שהתקבלו והזהות של הקורבן. עבירות בנסיבות מחמירות נוגעות בדרך כלל להונאה של רשויות המדינה, התחזות כעובד ציבור, קבלת סכומי כסף גדולים במיוחד, שימוש לרעה בתפקיד ציבורי ועוד.

מי מטפל בעבירות מרמה?

עבירות מרמה לרוב יטופלו על ידי יחידת ההונאה של המשטרה כאשר בכל מחוז משטרתי ישנה יחידת הונאה מקצועית אשר מתמחה בחקירת עבירות הונאה, קבלת דבר במרמה וזיוף.

זימון לחקירת משטרה בחשד למרמה

עבירות מרמה מטופלות לרוב על ידי יחידת ההונאה של המשטרה. בכל מחוז משטרתי ישנה יחידת הונאה מקצועית אשר מתמחה בחקירת עבירת הונאה, זיוף, וקבלת דבר במרמה. חשוב מאוד שכל אדם שמזומן לחקירה בגין קבלת דבר מרמה, יפנה לעורך דין פלילי מקצועי ומנוסה אשר עוסק בתחום זה. כל דבר שהאדם יגיע בחקירתו יכול לשמש נגדו בבית המשפט וכן כל דבר שהוא לא מציין בחקירתו הוא יתקשה לטעון לאחר מכן.

החוקרים הם בעלי מקצוע מיומנים שהמטרה שלהם היא להוציא מהאדם את האמת במקרה הטוב ובמקרה הפחות טוב להוביל את האדם להרשעה.