המסחר המתבצע באמצעות אמצעים אלקטרוניים הולך וצובר תאוצה וכן השימוש ההולך וגובר במטבעות וירטואליים. בשל כך, לא מעט אנשים שואלים את עצמם שאלות אודות היבט המיסוי על השימוש במטבע הווירטואלי והגדרת המטבע הווירטואלי באופן כללי. אם אתם מעוניינים להתחיל לסחור בביטקוין שמהווה את אחד המטבעות הווירטואליים הפופולאריים ביותר כיום, אך אינכם יודעים כיצד לעשות זאת ומה צריך  לדעת לגבי תשלומי מיסים על ביטקוין, המאמר הזה הוא בשבילכם.

מטבע וירטואלי- מה זה אומר בעצם?

המטבע הווירטואלי הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך המשמשת לצורך סחר חליפין או יחידה של חשבון וירטואלי. בשנים האחרונים לא מעט אנשים  עוברים להשתמש בכסף וירטואלי לצורך ביצוע עסקאות שונות ובחודשים האחרונים ניתן לראות עלייה משמעותית מאוד בערכי הטבעות וגידול ניכר בהיקף פעילות הכרייה והסחר במטבעות הווירטואליים. אחד המטבעות הווירטואליים הפופולאריים ביותר הוא הביטקוין.  פעולת הכרייה שלו מתבצעת על ידי משמשים או שרתים ייעודיים או באמצעות טכנולוגיית בלוק צ'יין. ניתן לסחור בביטקוין באמצעות העברה שלו בין ארנקים דיגיטליים.

מהי ההגדרה של ביטקוין?

הביטקוין לא נחשב מטבע וזאת בשל העובדה כי על פי חוק בנק ישראל, מטבע הוא השקל החדש, מטבע שיונפק על ידי בנק ישראל או מטבע חוץ שהונפק על ידי מדינות זרות. כמו כן, חוק בנק ישראל קובע כי על המטבע להיות מעות או שטר כסף, כלומר, שטר או מטבע פיזיים. הביטקוין גם לא נחשב נייר ערך או מניה. בהתאם להגדרה של החוק, בעולם המיסים הביטקוין יוגדר כנכס בלתי מוחשי.

כמה מס יש לשלם על מכירת ביטקוין?

מטבע וירטואלי מכל סוג לרבות ביטקוין יחשב כנכס על פי פקודת מס הכנסה ועל כן, מכירה שלו תסווג כהכנסה הונית אשר חייבת במס רווחי הון בשיעור של 25 אחוזים מהרווח. את הרווח מחשבים באופן הבא: סכום מכירת הביטקוין פחות עלות הרכישה שלו. חשוב מאוד לשמור את כל האסמכתאות לעלות הביטקוין שכן, המס יחשב בהתאם אליהן.

כיצד משלמים את המס?

כאשר מוכרים את הביטקוין, יש צורך לדווח לפקיד השומה ולשלם מקדמה על חשבון הרווח תוך 30 יום מרגע המכירה. את הדיווח יש למלא בטופס מיוחד אשר נקרא: טופס 1399. לטופס המדובר יש לצרף מסמכים שמעידים על רכישה ומכירה של המטבעות וזאת בכדי לבצע את הדיווח בצורה נכונה ולשלם את המס הנכון והמדויק. כדאי להיעזר בשירותיו של יועץ מס.

חשוב לדעת כי אם רשויות המס ימצאו את הפעילות במטבע הווירטואלי כעונה על הגדרת עסק בהתאם למבחני הפעילות אשר נקבעו בפסיקה המדוברת, אז יתכן שיהיה מצב שבו הרווחים מהפעילות במטבעות הווירטואליים יחויבו מס שולי שיכול להגיע עד 50 אחוזים ובדמי ביטוח לאומי שיכולים להגיע עד 19 אחוזים. כמו כן, בפעילות עסקית עסקת מכירה של ביטקוין תהיה חייבת במע"מ בשיעור של 17 אחוזים.

מה תבדוק ביקורת מס בנוגע לביטקוין?

בביקורת מס בעניין ביטקוין יבדקו פקידי מס את כל המסמכים אשר מתעדים מעבר תזרים והחזקה במטבעות. בהנחיות מס הכנסה לעובדי הרשות מוגדרים תרחישים  שונים שבהם רשויות המס לא יצליחו להתחקות אחר כל נתיבי ההעברות ובמקרה זה פקיד השומה יכול לקבוע את הרווחים בהתאם לשיקול דעתו. ניתן לומר כי שיקול דעתו של פקיד השומה יהיה תמיד לטובתו והמס יכול להיות גבוה באופן משמעותי מכפי שהיה נדרש לשלם בפועל ולכן יהיה ניתן לבקש השגות שומה על המס.

בכדי לשלם את המס הרלוונטי על ביטקוין ולא להגיע למצב שבו תשלמו יותר מס מכפי שאתם נדרשים, חשוב מאוד לשמור את תיעוד של כל פעולות הקנייה והמכירה בביטקוין ובמטבעות דיגיטליים בכלל.