הגירה למדינת ישראל איננה דבר קל. ישנם שלושה חוקים עיקריים שניתן מכוחם להגר למדינת ישראל. דיני ההגירה למדינת ישראל מהווים נושא מורכב וזאת בשל העובדה שלמדינת  ישראל אין מדיניות הגירה מסודרת והדבר מערים קשיים. התכלית של דיני ההגירה היא לאפשר למדינת ישראל כמדינה ריבונית את הזכות לנווט ולהסדיר את הכניסה והיציאה ממנה וכן, כפועל יוצא את השהייה בה. כל מדינה בעולם מסדירה באמצעות חוקים פנימיים את דיני ההגירה הרלוונטיים לה, אך חשוב לדעת כי מדינת ישראל להבדיל ממדינות אחרות בעולם, היא מדינה ריבונית של העם היהודי ועל כן, קיים בה חוק מיוחד שמאפשר לכל יהודי בעולם לעלות אליה.

איזה חוקים מסדירים את דיני ההגירה למדינת ישראל?

במדינת ישראל כאמור יש שלושה חוקי הגירה עיקריים: החוק הראשון הוא חוק הכניסה לישראל תשי"ב 1952, החוק השני הוא חוק האזרחות התשי"ב 1952 והחוק השלישי הוא חוק השבות. חשוב לדעת כי מכוחם של אותם חוקים קיימים נהלים רבים שמסדירים את הדין באשר להגירה במקרים מיוחדים.

חוק הכניסה לישראל הוא חוק המסדיר את הדין באשר לכניסה לישראל ויציאה ממנה. הכלל אומר שכל כניסה ויציאה לישראל תעשה בהתאם לחוק המדובר וכן באמצעות מעבר גבול מוסדר. כמו כן, כל כניסה לישראל תינתן אשרת שהייה. ישנן כמה אשרות שהייה כגון: אשרה שמקנה לאדם זכות לשהות בארץ במשך שלושה חודשים או תקופה של עד שלוש שנים או בהתאם למספר ימים בהתאם לעניין ולצורך. לשר הפנים יש רישיון להאריך רישיונות שהייה בישראל בהתאם לשיקול דעתו. קיימים גם מקרים של מסורבי כניסה בנתב"ג, אך הם לרוב חריגים.

החוק השני מרכיב את מארג ההגירה למדינת ישראל והוא חוק האזרחות. החוק קובע מהן הדרכים שבהן אדם יכול להפוך לאזרח במדינת ישראל. מדובר על נושא מורכב הן  מבחינה עקרונית והן  מבחינה בירוקרטית. בהתאם לחוק האדם יכול להיות אזרח מכוח חוק השבות שמכוון לאנשים שהתגוררו בישראל עוד טרם קמה המדינה, אדם יכול להיות אזרח מכוח לידה כאשר הוא נולד במדינת ישראל ואחד מהוריו אזרח ישראלי וכן אדם יכול להיות אזרח מכוח התאזרחות שהיא תהליך שבו מבקש האזרחות נדרש לשהות בארץ לפחות חמש שנים. הוצאת אזרחות ישראלית כרוכה בכך שמבקש האזרחות ידע את השפה העברית ויוכיח כי בכוונתו להשתקע בישראל. התאזרחות יכולה להיות מכוח נישואין לבן או בת זוג שהם אזרחים ישראליים וכן מכוחה של הענקה מטעמו של שר הפנים. חוק האזרחות יכול להיות מורכב ועל כן כל אדם שמעוניין להגר לישראל מכוח החוק המדובר, יכול להתייעץ עם עורך דין לענייני הגירה שיסייע לו.

חוק השבות הוא חוק שמקנה לכל יהודי את הזכות לעלות לארץ ולהתאזרח במדינת ישראל.  מי שעולה לארץ מכוח חוק השבות, יעשה זאת בתחילה באמצעות אשר עולה ולאחר מכן תוענק לו אזרחות כמעט אוטומטית.

מורכבות ההגירה לישראל

חשוב מאוד להבין כי הגירה לישראל היא דבר מורכב מאוד אשר דורש ליווי משפטי. הגירה לישראל מורכבת ממספר אפשרויות החל מעלייה ארצה מכוח חוק השבות וכלה בהתאזרחות להסדרת מעמד בשל ילדים שמגוררים בארץ, בשל נישואין ובשל כל מקרה אחר העומד על הפרק. על כן, הגירה לישראל מחייבת ליווי צמוד ושוטף של עורך דין הגירה מקצועי ומנוסה בתחום, אשר מכיר היטב את הנושא ואת כל החוקים והנהלים הנוגעים לנושא המדובר. חשוב לדעת כי בהיעדר מדיניות הגירה סדורה, הרי שהמורכבות בהגירה היא אפילו גדולה יותר ועל כן, להגר לישראל ללא סיוע זה דבר לא פשוט.