האם צריך עורך דין לצורך בחינת היבטי מיסוי במקרקעין?

כל עסקת מקרקעין בין אם אנו בצד המוכר ובין אם אנו בצד הרוכש, נדרשת לשורה של מיסים המוטלים על הגורמים המעורבים בעסקה. היבט זה נגזר מתוך תחיקות מדינת ישראל למיסוי מקרקעין, וניתן לקבל על כך תדרוך מקיף ומידע מלא באתרה של רשות המיסים.

האם בהכרח הדבר אומר שעלינו לקבל על עצמנו מלוא עול המיסים? בבדיקה עם עורך דין מקרקעין המתמחה בדיני המיסוי, ייתכן ותוכלו לגלות כי בהתאם לנסיבות מסוימות ותנאים בהם אתם עומדים, באפשרותכם להקטין את גובה היקף תשלומי המיסים.

אילו מיסים מוטלים על עסקת מקרקעין?

בהתייחסותנו לעסקת מקרקעין פשוטה, הרי שישנם 3 היבטי מס עיקריים: מס שבח, היטל השבחה ומס רכישה.

מס השבח והיטל ההשבחה מוטלים על המוכרים, כאשר מס השבח מוטל על התשואה שבעל הדירה מרוויח בהפרש שבין ערכה העדכני לבין ערכה בעת שהוא קנה את הנכס. היטל ההשבחה משולם לרשות המקומית וזאת בהתאם לפעולות השבחה שונות אשר בוצעו והשפיעו על ערכו של הנכס.

מס הרכישה לעומת זאת מול על הרוכשים. עבור רבים נדמה הדבר כתמוה שכן האם עלינו לשלם בעבור הוצאה כספית שאנו עורכים? אך על תחיקות מיסוי המקרקעין וודאי שלא נוכח להתווכח וזהו דבר החוק, ועלינו לעמוד על-פיו ולהיערך לתשלום המס הצפוי.

בחינה דקדקנית של תשלומי המס

עורך דין מקרקעין המתמחה במיסוי מקרקעין יבחן בקפידה את תשלומי המס, וזאת גם בהתאם לאופייה של העסקה.

כך לשם הדוגמה, לא דומה מקרה של התחדשות עירונית בה מקבלים הדיירים דירה במבנה חדש אל מול הדירה הקודמת, אל מול מקרה ובו מדובר בעסקת מקרקעין פשוטה אשר הרוכשים מקבלים לידיהם נכס חדש מקבלן.

דוגמה מובהקת לכך ניתן למצוא בקבלת דירה בירושה הפוטרת את הדיירים מתשלומי מס וכן בהעברת דירה בין אחים, היבט נוסף אשר יכול לסייע רבות בתשלומי המס אל מול הרשויות.

היבטים פיננסים וסוציו-אקונומיים שונים אף הם יכולים להיבחן על-ידי עורך הדין לדיני המקרקעין, דבר אשר ניתן יהיה לתרגמו לכדי תשלום מס מופחת.

חשיבות בדיקה המס המקדימה

לבדיקת המס המקדימה ישנה חשיבות מרבית בעת שמתכוננים לקראת עסקת מקרקעין. בדיקה שכזאת המתבצעת על-ידי עורך דין מאפשרת להימנע מכל טעות אפשרית, ולדעת באופן מדויק את סכומי הכסף להם יידרשו הרוכשים או המוכרים בעת סיומה של העסקה.

כדאי לדעת כי אין מדובר כאן בסכומים זעומים, וכל טעות ולו הקטנה ביותר, עלולה להיתרגם בדמות אלפי ואף עשרות אלפי שקלים.

היערכות מקדימה נכונה של תשלומי המס תקנה לרוכשים ולמוכרים את היכולת להיערך נכונה לקראת סיומה של העסקה, ולהימנע מכל טעות אשר תהא עלולה לפגום בהמשך ביצועה של עסקת המקרקעין ועד לסיומה עם מסירתו של הנכס לחזקת הרוכשים.

לשיתוף המאמר:

נגישות