צו הרחקה – כל מה שצריך לדעת

בשנים האחרונות אנחנו שומעים על עוד ועוד מקרים שבהם אנשים מאוימים החליטו לנקוט צעד ולפנות למשטרה על מנת להוציא צו הרחקה. אנחנו מכירים את זה בעיקר מתחום האלימות במשפחה אולם זה קורה לא רק שם וחשוב להכיר ולדעת כיצד להגן על עצמכם.

מהו צו הרחקה ומתי נזדקק לו?

במקרים הקשים שבהם התנגדות נחושה ואסרטיבית אינה מונעת מכם הטרדות מסוגים שונים, חדירה למרחב הפרטי שלכם בין אם באמצעים דיגיטליים ובין אם פיזית, יש לכם תמיד אפשרות לפנות לבית משפט השלום על מנת להוציא מה שמכונה צו הרחקה ובשמו הרשמי – צו למניעת הטרדה מאיימת. להגנה הזאת זכאי כל מי שמרגיש מאוים גם במשפחה וגם בחיי היום מזרים או מכרים, ולכן יש חשיבות רבה בהיכרות עם החוק שמאפשר זאת וכיצד לנצל זאת לטובתכם ולהגנתכם. צו הרחקה ניתן בכל פעם ונגד כל מי שאינו מכבד את המרחב שלכם ונחוש בדעתו להפריע לכם, לאיים עליכם, ליצור נוכחות מטרידה ומאיימת ללא רשותכם וגם לאחר שאמרת במפורש שאם מתנגדים לכך. זה גם יכול להיות ללא אינטראקציה ממושכת. מספיק שתרגישו מאוימים ותוכיחו שיש נגדכם הסתה או הטרדה. זה מתוסף לצו מניעת אלימות במשפחה שאפשר להגיש בנפרד.

מי נותן צו הרחקה?

כשאתם מרגישים מאוימים ואתם רוצים להוציא מו הרחקה עליכם לפנות לבית המשפט השלום ולמלא טופס מתאים שמבקש זאת. מי שרשאי לבקש בשבילכם הוא או היועץ המשפטי לממשלה באמצעות נציגו, התובע המשטרתי או מי שנפגע. אם הנפגע הוא קטין מי שממונה עליו יכול להגיש בשמו. הבקשה תוגש במזכירות בית המשפט לצו הרחקה במעמד צד אחד וייקבע לכם דיון. כל מי שסובל מאיומים ויכול להוכיח שהוא חושש לחייו במקרה של פגיעה או הטרדה מתמשכת יכול לעשות זאת. חשו לדעת הצו מיועד גם נגד מי שעלול לבצע עבירות מין.

מהם החוקים העוסקים בצווי הרחקה מה המשמעות של צו הרחקה?

החוקים שעוסקים בכך הם החוק למניעת הטרדה מאיימת והחוק למניעת אלימות במשפחה משום שהם עוסקים ישירות עם סכנות שעלולות להתרחש כתוצאה מאיום והטרדות כאלה. חשוב להבין שלפעמים רק המחשבה על האפשרות שמישהו יבצע את איומיו וזממו יכולה להביא לכך שתקבלו את הצו נגדו. זאת בדיוק המטרה, לא רק כדי להרחיק אותו מהטרדות כמו שיחות טלפון אינסופית או מהפרעות בפייסבוק או הסתובבות ליד הבית שלכם. זה אמנם מטריד ומקנה לכם זכות להוציא צו הרחקה כה אבל עצם העובדה שמישהו אובססיבי וגם משמיע איומים מוכיח שנשקפת לכם סכנה ולכן החוק אמור להרחיק אותה מכם.

מהו החוק למניעת הטרדה מאיימת ומה כולל הצו למניעת הטרדה מאיימת?

הצו למניעת הטרדה מאיימת נועד למנוע הטרדתכם בכל אמצעי שעונה על הגדרת החוק והוא ניתן למשך שישה חודשים, בדרך כלל, אולם יש לו כמה שלבים. כל מ שיפר חוק זה עלול להיעצר ולקבל כתב אישום על כך. הוא נוסף לצו למניעת אלימות  במשפחה. אם הבקשה מוגשת במעמד צד אחד למזכירות בית המשפט, הצו מוצא ואוסר על המטריד ליצור קשר עם מבקש הצו בכל צורה שהיא, כולל בעל פה או בכתב, לפגוע בו וברכושו, בשמו הטוב ובחופש התנועה שלו ובכלל. יש צווי הרחקה שמפרטים במדויק מה עוד אסור לו לעשות אם זה נכלל במסגרת ההטרדה, כמו להימצא במרחק מסוים מביתו או מקום אחר שבו הוא נוהג להטריד. בית המשפט יערוך דיון וישתדל לקיים את הדיון במעמד שני הצדדים ולא יותר משבעה ימים מהגשת הבקשה. אפשר להאריך את הצו משישה חודשים עד שנתיים בכל פעם.

מהו החוק למניעת אלימות במשפחה?

החוק למניעת אלימות במשפחה יכול להינתן נגד כל בן משפחה מכל קרבה, וכל מי שמאיים על שלומו של קטין או של בן המשפחה שמבקש את צו המניעה. בית המשפט או בית הדין יכולים להוציא את הצו לפי בקשתם של בני משפחה או היועמ"ש ונציגו, או אפילו עו"ס ממונה לעניין זה, למשך שלושה חודשים. הצו ניתן במקרים של אלימות מוכחת או עבירות מין או כליאת האדם ופגיעה בו, או במקרים שבהם ברור שהאלים ינהג בורה כזאת כלפי בן המשפחה. תלונות שווא נענות בחומרה בימינו אם כי לוקח זמן לברר אותן. את הערעור על צו מניעה כזה מגישים לבית המשפט שהוציא אותו ואם מפרים את הצו לפני כן עלולים להיעצר ולעמוד בפני כתב אישום על כך.

לשיתוף המאמר:

נגישות